www.veterinar-jazero.sk www.Vetarinar-Jazero.sk
   23.06.2021 / 17:03:40   

 

Veterinári


Veterinárnu starostlivosť o Vašich pacientov zabezpečuje:


  MVDr. René Mandelík, PhD.
  E-mail: veterinar.jazero@gmail.com


  pán doktor René Mandelík

   
 • 1999 ukončená Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice
 • 2000-2003 Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, Klinika pôrodníctva, gynekológie a andrológie
 • 2004 Veterinárna klinika MEDIPET Zlín, špecializovaná prax pre malé zvieratá
 • od roku 2004 člen Komory veterinárnych lekárov SR
 • 2005-2009 Regionálna veterinárna správa Košice-okolie, epizootológ
 • 2006 obhajoba dizertačnej práce z odboru veterinárne pôrodníctvo, gynekológia a andrológia
 • jún 2009 Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, Katedra epizootológie a parazitológie, odborný asistent
 • od januára 2010 Klinika malých zvierat Univerzity vetererinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, zabezpečovanie denných a pohotovostných služieb
 • špecializácia: infekčné a parazitárne choroby zvierat, gynekológia, pôrodníctvo a andrológia, interná medicína, chirurgia mäkkých tkanív
 • odborné stáže a školenia: Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Litva


  MVDr. Zuzana Uličná
  E-mail: veterinar.jazero@gmail.com


  MVDr. Zuzana Uličná

   
 • Klinické stáže na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • September 2011 – December 2011 - študijný pobyt v Lisabone, Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Medicina Veterinária
 • 2014 ukončená Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, odbor všeobecné veterinárske lekárstvo
 • Od roku 2015 členka Komory veterinárnych lekárov SR
 • 2015-2016 Veterinárna ambulancia MVDr. René Mandelíka v Košiciach


  MVDr. Kitty Illésová
  E-mail: veterinar.jazero@gmail.com


  MVDr. Kitty Illésová

   
 • Klinické stáže na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • 2019 - ukončená Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, odbor všeobecné veterinárske lekárstvo
 • August 2019 – Január 2020 - absolventská prax vo veterinárnej ambulancii M-Vet v Košiciach
 • Od roku 2020 členka Komory veterinárnych lekárov SR 

  © 2021 www.Veterinar-Jazero.sk