www.veterinar-jazero.sk www.Vetarinar-Jazero.sk
   7.12.2022 / 23:19:53   

 

Naše služby • preventívna starostlivosť (klinické vyšetrenia zvierat, vakcinácie, odčervenie, ošetrenie zvierat prípravkami proti ektoparazitom - blchy, kliešte, komáre, evakuácia obsahu análnych váčkov, skrátenie pazúrov ...)
   
 • akútna medicína (ošetrenie akútnych pacientov, prvá pomoc, stabilizácia pacienta pred odoslaním na špecializované pracovisko)
   
 • interná medicína (diagnostika a liečba ochorení vnútorných orgánov)
   
 • dermatológia, endokrinológia (základný diagnostický protokol kožných ochorení - kožný zoškrab, cytologické vyšetrenie, bakteriologická a mykologická kultivácia, stanovenie citlivosti na antibiotiká (antibiogram), špecifická endokrinologická diagnostika, špecifická laboratórna diagnostika, biopsia kože na histopatologické vyšetrenie)
   
 • chirurgia (kastrácie samcov, sterilizácie samíc, preventívny a urgentný cisársky rez, chirurgické ošetrenie poranení zvierat, odstránenie kožných novotvarov, odstránenie nádorov na mliečnej žľaze u samíc, operácie hernií, odstránenie vlčích pazúrov ...)
   
 • neurológia (základné neurologické vyšetrenie)
   
 • oftalmológia (základné oftalmologické vyšetrenie – zraková skúška, fluoresceínovy test, Schirmerov test (slzný test), odber vzoriek na bakteriologické vyšetrenie, antibiogram, preplach slzných kanálikov, plastika mihalníc...)
   
 • reprodukcia (fyziológia a patológia rozmnožovania psov a mačiek (obidvoch pohlaví), manažment pripúšťania súk, odber ejakulátu od psov, umelá inseminácia súk, ošetrenie nežiadúceho párenia, vedenie fyziologického a patologického pôrodu súk a mačiek, preventívny a urgentný cisársky rez, patológia popôrodného obdobia, vyšetrenie mláďat po narodení)
   
 • ultrasonografické vyšetrenia (diagnostika gravidity u súk, mačiek a fretiek od 25. dňa od pripustenia, príp. inseminácie, diagnostika ochorení močového aparátu (obličiek a močového mechúra), diagnostika ochorení pohlavného aparátu (maternica, vaječníky, prostata, semenníky), diagnostika ochorení tráviaceho aparátu a sleziny, diagnostika ochorení pečene ...)
   
 • stomatológia (odstránenie zubného kameňa dentálnym ultrazvukom, extrakcie zubov a poradenstvo v oblasti prevencie tvorby zubného kameňa)
   
 • infekčné ochorenia ( klinické vyšetrenie zvieraťa na vylúčenie besnoty v prípade, keď poranilo človeka alebo iné zviera na 1., 5. a 14. po expozícii, vystavenie veterinárneho osvedčenia o vyšetrení zdravotného stavu zvieraťa, ktoré poranilo človeka alebo zviera, diagnostika a terapia infekčných ochorení zvierat, vykonávanie rýchlych diagnostických testov: diagnostika parvovirózy psov, diagnostika FeLV a FIV u mačiek, sérologické vyšetrenia, bakteriologické vyšetrenie trusu, antibiogram, prevencia a tlmenia nákaz v chovoch zvierat)
   
 • parazitárne ochorenia (kožné zoškraby, parazitologické vyšetrenie trusu, zhotovenie krvných náterov pri krvných parazitózach zvierat – Babezióza psov ...)
   
 • laboratórne vyšetrenia (hematologické, biochemické vyšetrenia krvi a moču, parazitologické vyšetrenie trusu, cytologické vyšetrenie, bakteriologické a mykologické vyšetrenie, antibiogram, patologicko-anatomické vyšetrenie, histopatologické vyšetrenie, sérologické vyšetrenie)
   
 • čipovanie zvierat a vystavovanie petpasov (poradenstvo pred vycestovaním spoločenských zvierat (psy, mačky, fretky) do krajín EÚ a do tretích krajín, odber krvi od spoločenského zvieraťa na stanovenie titra antirabických protilátok a jej následné doručenie do referenčného laboratória)
   
 • výjazdy k pacientom po telefonickom dohovore
   
 • pohotovostná služba (ošetrenie akútnych stavov mimo ordinačných hodín a v noci na telefón u službukonajúceho veterinárneho lekára za pohotovostný príplatok)
   
 • poradenstvo pre chovateľov (poradenstvo pri kúpe šteniatka, poradenstvo pri výžive, výchove zvierat, pri starostlivosti o geriatrického pacienta)
   
 • predaj veterinárnych krmív a diét značky ROYAL CANIN, FARMINA, HILLS, vitamínových doplnkov, prípravkov proti vnútorným (škrkavky, pásomnice ...) a vonkajším parazitom (blchy, kliešte, komáre ...) zvierat
   
 

  © 2022 www.Veterinar-Jazero.sk