www.veterinar-jazero.sk www.Vetarinar-Jazero.sk
   8.12.2022 / 01:12:24   

 

Ordinačný časVeterinárna ambulancia bude 17.11. (štvrtok) zatvorená.

Odber krvi

(interné vyšetrenie, predoperačné vyšetrenie):
Odber krvi vykonávame v čase ordinačných hodín. Pacient musí mať pred odberom krvi 8-12 hod. hladovku, príjem vody je bez obmedzenia.

Objednávkový systém

Majiteľ zvieraťa má možnosť objednať sa vopred na dohodnutú hodinu. Objednaní pacienti majú prednosť. Výkon preventívnych veterinárnych úkonov trvá cca 20 - 30 minút. Volajte v čase ordinačných hodín na tel. čísla: 0905 732 616 alebo 0948 332 293. Život ohrozujúce stavy sme povinní ošetriť prednostne. Plánované veterinárne ošetrenie mimo ordinačných hodín v čase od 18:00 do 18:30 počas pracovných dní je možné dohodnúť telefonicky minimálne jeden deň vopred.

Plánované chirurgické zákroky

Na plánované chirurgické zákroky má majiteľ zvieraťa možnosť sa objednať najmenej jeden deň vopred na tel. číslach 0905 732 616 alebo 0948 332 293 počas ordinačných hodín. Pacient je pred operačným zákrokom klinicky vyšetrený. O ďalších vyšetreniach pred zákrokom rozhoduje veterinárny lekár so súhlasom majiteľa.

Pohotovosť

Pohotovostné ošetrenie akútnych stavov mimo ordinačných hodín a v noci na telefón u službukonajúceho veterinárneho lekára je za pohotovostný príplatok.

Pohotovostný príplatok

Pracovný deň:
18:30 – 22:00 hod.: 30,- EUR
22:00 – 9:00 hod.: 40,- EUR

Víkend, štátny sviatok:
Sobota od 12:00 – 22:00 hod.: 30,- EUR
Nedeľa, štátny sviatok 9:00 – 22:00 hod.: 30,- EUR
Nedeľa, štátny sviatok po 22:00 hod.: 40,- EUR

Vyžiadaná návšteva u chovateľa

Vyžiadaná návšteva u chovateľa, hodinová sadzba: 24,- EUR
Cestovné 1 km / 0,36 EUR

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

V čase našej nedostupnosti volajte:

• Mestskú súkromnú veterinárnu pohotovosť na tel. č.: 0908 332 012
• Pohotovostnú službu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Klinika malých zvierat na tel. č.: 0905 579 559
 

  © 2022 www.Veterinar-Jazero.sk